Wat te doen bij ongeval?


Het is nooit uit te sluiten maar het kan altijd gebeuren. Wat moet u doen wanneer u het slachtoffer bent
van een ongeval. Dit geldt vooral bij wandelingen, georganiseerd door een club, aangesloten bij
“Wandelsport Vlaanderen ” .Vergewis u dat u beschikt over het betaalbewijs dat u ontvangen heeft bij de
inschrijving van de wandeltocht.


Ziehier in het kort de meest noodzakelijk uit te voeren punten
 

1. Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit.

2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier. Gelieve de vragen in te vullen

3. Met het ongevalaangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift deel uitmakend van het formulier dient in te vullen.

4. Stuur het ongevalsaangifteformulier samen met de eventuele reeds ontvangen originele
       onkostennota’s (verschilstaten die U ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit, …) en verslagen op
       naar volgend adres :

WANDELSPORT VLAANDEREN vzw
INDUSTRIELAAN 11 / Bus 3 te B-9990 MALDEGEM
Tel. 050/40 51 42
Email: verzekeringen@wandelsport.be

5. Eens zij de documenten heeft ontvangen zendt ARENA u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding
op met alle nodige informatie en uw dossiernummer.

6. Alle bijkomende onkostennota’s kan U ons (ARENA NV) best onmiddellijk overmaken zodat wij (ARENA
NV) – als het dossier volledig is – tot vergoeding kunnen overgaan.

7. Mogen wij U tenslotte vragen ons (ARENA NV) onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het
genezingsproces te melden om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.